مطالعه آبرفت های مستعد مناطق نیمه خشک با استفاده از مطالعات ژئوالکتریک جهت احداث سدهای زیرزمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرمان، کرمان، ایران

2 بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خوزستان، خوزستان، ایران

چکیده

در مناطق خشک و کم باران به دلیل شرایط خاص جوی و اقلیمی که تبخیر بالا می­ باشد، امکان ذخیره ­سازی سطحی آبها در بسیاری از موارد، در مقیاس کوچک مشکل و غیر اقتصادی است؛ بنابراین مطالعات سدهای زیر­زمینی اهمیت بسزایی دارد. برای انجام این تحقیق، حوزه آبخیز سد زیرزمینی راین در جنوب شهر راین در استان کرمان انتخاب شد. مطالعات ژئوالکتریک سد زیرزمینی منطقه راین در چند مرحله و در مجموع با 35 سونداژ الکتریک انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مقاومت ویژه الکتریکی سنگ کف از بالادست به سمت محور پیشنهادی افزایش می­ یابد. این مسئله بیانگر تغییر سنگ کف در محدوده نزدیک به محور پیشنهادی نسبت به نقاط بالادست می­ باشد اما مقادیر مقاومت ویژه الکتریکی مربوط به لایه آبرفتی در کل محدوده مورد مطالعه تغییر چندانی نشان نمی ­دهد و این حالت بیانگر وجود یکنواختی لایه آبرفتی در بازه مورد مطالعه می­ باشد. مقادیر مقاومت ویژه الکتریکی سنگ کف، در مجموع نسبت به مقادیر ویژه الکتریکی لایه آبرفتی بالاتر است و لایه آبرفتی به علت وجود املاح فراوان و آب لب ­شور در آن مقاومت ویژه الکتریکی پائینی را نشان می­ دهد. ضمنا دامنه مقاومت ویژه الکتریکی رسوبات و سنگ­ های مختلف در مجموع حداقل 36 اهم - متر و حداکثر 1313 اهم - متر را از خود نشان دادند و نوع روش ژئوالکتریکی به کار برده شده نیز به شیوه برداشت چهار الکترودی با آرایه شلومبرژه می­ باشد. 

کلیدواژه‌ها