اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 39
تعداد پذیرش 18
تعداد عدم پذیرش 10

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد مقالات 18
تعداد مشاهده مقاله 4222
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 15 روز
درصد پذیرش 46 %