اهداف و چشم انداز

امروزه نقش کلیدی توجه به حوزه‌های آبخیز در بسیاری از زمینه‌های مدیریتی در محیط‌های طبیعی مانند منابع طبیعی، آب، محیط‌زیست، کشاورزی و بلایای طبیعی به عنوان مبنای برنامه‌ریزی مورد استقبال و پذیرش قرار گرفته و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز ازجمله رویکردهای مدیریت آبخیزداری است که به اذعان کارشناسان، راه‌حل مقابله با تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست است. بر همین اساس جهت حصول نتیجه مطلوب در تمامی برنامه‌ها در مقیاس وسیع و سپس برنامه‌های اجرایی در مقیاس‌های کوچک، این باید موضوع مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین این نشریه تلاش می‌کند با انتشار دستاوردهای علمی محققین گرامی، گامی هرچند کوچک در جهت این هدف بزرگ بردارد.