دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، خرداد 1401، صفحه 1-87 
ارزیابی راهکارهای کنترل پدیده بیابان‌زایی با استفاده از مدل SWOT در دشت یزد- اردکان

صفحه 1-14

10.22034/iwm.2022.550355.1025

اسماعیل حیدری علمدارلو؛ حسن برابادی؛ پویان دهقان رحیم آبادی؛ حسن خسروی؛ جواد رفیع شریف آباد


بررسی تغییرات عنصر آلومینیوم در آب‌های سطحی و زیرزمینی حوزه آبخیز سرچشمه استان کرمان

صفحه 61-72

10.22034/iwm.2022.551640.1026

شاهین آقامیرزاده؛ فاطمه گنجه ای زاده روحانی؛ حمزه سعیدیان؛ کامران گنجه‌ای‌زاده