بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی، مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویر احمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 دانش آموخته گروه علوم و مهندسی آب، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

پایش خشک‌سالی هواشناسی که اساس همه خشک‌سالی‌ها است، دارای اهمیت زیادی در مدیریت و برنامه­ریزی منابع آب است. استان کهگیلویه و بویر احمد در جنوب غربی ایران واقع است. با توجه به وجود سرشاخه‌های سه رودخانه مهم کشور همچون کارون، مارون و زهره در این استان، بررسی خشک‌سالی در این منطقه امری ضروری به نظر می­رسد. بدین منظور ابتدا شاخص‌های SPI یک، سه، شش، نه، دوازده، بیست‌وچهار و چهل‌وهشت ماهه خشک‌سالی استان محاسبه شد. سپس سری زمانی شاخص‌ها و نقشه‌های پهنه‌بندی بررسی گردید. خصوصیات آماری SPI نشان داد که در هر 14 ایستگاه، دوره‌های خشک و مرطوب به وقوع پیوسته، به‌طوری‌که در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت وقوع خشک‌سالی و ترسالی متناوب بوده است. همچنین محل (ایستگاه‌های) وقوع شدیدترین و طولانی‌ترین خشک‌سالی و ترسالی‌ها در مقیاس‌های زمانی مختلف تعیین گردید. نتایج نشان داد که روند تغییرات خشک‌سالی نه‌تنها در مناطق مختلف،‌ بلکه در یک ایستگاه نیز در مقیاس‌های زمانی مختلف متفاوت است. نقشه پهنه‌بندی خشک‌سالی استان نشان داد که با افزایش مقیاس زمانی SPI وسعت خشک‌سالی شدید، بیشتر می‌شود. شدت خشک‌سالی‌های 1، 3 و 6 ماهه در مناطق غربی استان کمتر و در نیمه شرقی بیشتر است. با افزایش مقیاس در قسمت‌های غربی نیز شدت‌های خشک‌سالی بیشتری مشاهده می‌شود. در غالب ایستگاه‌ها با افزایش مقیاس زمانی، از فراوانی وقوع و شدت خشک‌سالی و ترسالی‌ها کاسته می‌شود. در بازه زمانی موردبررسی باگذشت زمان شدت خشک‌سالی‌های 1 و 3 ماهه کاهش و شدت 9 و 12 ماهه افزایش‌یافته است. خشک‌سالی‌های 24 و 48 ماهه نیز رو به آغاز است. تحلیل کلی کوتاه‌مدت خشک‌سالی (1، 3، 6 و 9 ماهه) نشان داد که در ایستگاه­های پرباران دارشاهی، چیتاب و قلعه رئیسی خشک‌سالی‌های کوتاه‌مدت عمیق­تری رخ‌داده است. در تحلیل خشک‌سالی بلندمدت (12، 24 و 48 ماهه) نتایج دال بر وقوع خشک‌سالی‌های ممتد است که اعلام هشداری برای بهره‌برداران رودخانه­ها است. از نقشه‌های پهنه‌بندی SPI در بازه‌های زمانی مختلف می‌توان جهت برنامه‌ریزی تأمین آب کشاورزی، همچنین انتخاب مکان مناسب برای تأسیس دامداری و دیگر صنایع کوچک و بزرگ در منطقه بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات