دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش آلاینده‌ها بر سلامت و محیط‌زیست با تأکید بر تاب‌آوری اجتماعی (مطالعه بر اساس آلاینده‌ها در شهر اراک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.22034/iwm.2022.552129.1027

فاطمه موسوی پور؛ آزاده کاظمی؛ مهرداد هادی پور؛ امیر هدایتی آقمشهدی


ارزیابی کارایی مدل اقلیمی منطقه ای REMO و مدل گردش عمومی جو CanESM2 درپیش‌بینی پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: استان اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.22034/iwm.2022.554926.1033

علی سلیمی؛ طیبه مصباح زاده؛ آرش ملکیان؛ مریم میراکبری


تعیین عوامل مؤثر بر مشارکت آبخیزنشینان در طرح‌های آبخیزداری و تحلیل ارتباط آن‌ها (مطالعه موردی: حوضه رودخانه بزرگ نائین استان اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22034/iwm.2022.553808.1032

حدیثه جیحونی نائینی؛ علی نجفی نژاد؛ امیر سعدالدین؛ ابراهیم امیدوار


ارزیابی و تحلیل کمی راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با رویکردهای تصمیم‌گیری چندگانه در محیط فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1401

10.22034/iwm.2022.556144.1035

محمد حسن صادقی روش؛ حسن خسروی